گاهی وقتها

گاهی وقتها احساس میکنم بدون اینکه  فرصت کنم دور و برم رو نگاه کنم فقط دارم دنبال زندگی میدوم.

/ 2 نظر / 30 بازدید
پرژين

تعداد خيلى كمى از ادمها دور و بر رو نگاه مى كنن

ریحانه

نمیدونم. شاید اصلاً نباید به دور و بر نگاه کرد. شاید فقط باید رفت و رفت و رفت.