عاشقان این فصل فصل چندم است؟

به انرِژی مثبت اعتقاد دارین؟از وقتی موهامو کوتاه کردم همه بهم لبخند میزنن، انگار یک جورایی انرژی مثبت ساطع میکنم. توی tim hortons کارگر هندی ، نیشش تا بناگوش برام باز شد. برگشتم بطرف دوستم"ف" که"به ببینم جریان چیه" سر راه نگاهم با نگاه یک خانم پیر کانادایی تلاقی کرد و اون هم خندید اینا یعنی چی؟(لبخند)
خودم رو تو آینه نگاه میکنم ، hair cut جدید خیلی بهم میاد. الان وقتشه ، وقت date رفتن. همه بهارها عاشق میشن و من پاییز.آره از امشب شروع میکنم به چت کردن .پارسال همین موقعهابا "میم" break up کرده بودم وتوی چت روم بیهدف می گشتم که با بابک آشنا شدم. بعد از کلی اصرار از اون و انکار از من که بابا من الان دنبال bf نیستم..همدیگرو دیدیم. یک قهوه و بعد هم یک پیاده روی 1-2 ساعته..همه سعیم رو کردم که دلبری نکنم ، اما روحش انگار توی دام افتاده بود. حالا این تقصیر مهارت خدادی و نخواسته من در جلب اعتماد ارواح گریزان بود یا.یقه باز لباسم ..نمیدونم. من و "میم" تازه آشتی کرده بودیم که یکبار دیگ هم بابک رو دیدم.از فیلم داوینچی کد برمیگشتیم. گفتم باید یکی رو ببینم. به شوخی گفت dateداری؟ گفتم نه بابا فقط یک دوسته.... "میم" حتما زیاد خوشش نیامده بودولی به روی خودش هم نیاورده بود، میدونست که من از کنترل شدن متنفرم و تازه "میم" مثلا روشنفکر بود. "میم" تو هر شرایطی میتونست بخوابه.توی ماشین روی صندلی،نشسته وایساده.اون روز توی فیلم داوینچی کد رو هم خوابیده بود و من چشمام گرد شده بود که فیلم به این پیچیدگی آدم چطور میتونه بخوابه..

/ 8 نظر / 3 بازدید
استروفل

با انرژی مثبت موافقم...اين دفعه اميدوارم يه دوست خوب پيدا کنی مطابق ايده الهای خودت که هيچوقت ازش سير نشی و اونم همینطور

آفتاب گردون

سلام ؛ اميدوارم خوب خوب باشی ........برگشتی کانادا........حتمآ بهترين تصميمی بود که گرفتی. با پاييز اونجا کيف کن.دلم برای اونجا تو اين فصلش ريسه ميره.......بوی تازگی ميدی.....اميدوارم همه چيز طوری پيش بره که دوست داری.

ترانه

سلاممممممممم. مرسی.چرا از خودت چیزی نگفتی؟ پسرمون..؟

استروفل

گاهی آدام ميون يه هزار راهی پیچ در پیچ گير می افته و ناچار و ناگزير تنها کاری که می تونه بکنه منتظر پايان نشستنه!! فقط بايد منتظر شد ببينی چی برات قراره پيش بياد!

حامد

منم به اين انرژی اعتقاد دارم .در ضمن تو اهل کجائی؟

حامد

ازين که اون جايی لذت ببر.اما حتما دلت واسه ايران هم تنگ می شه.من هم همين طوريم.تا پامو خارج ازين مملکت در پيت ميزارم دلم براش تنگ می شه.اما چند وقته اين قدر دلم از ينجا گرفته که فکر نکنم اگه برم دلتنگش بشم. به کجا چنين شتابان گون از نسيم پرسيد دل من گرفته زين جا حوس سفر نداری ز غبار اين بيابان همه آرزو يم اما چه کنم که بسته پايم. به کجا چنين شتابان به هر ان کجا که باشد به جز این سرا سرایم سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را چو ازین کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را

استروفل

خوبی؟

حامد

راستی کاش عکستو می نداختی ببينيم موهاتو کوتاه کردی خوشگل شدی.