سبز

این هم یکی دیگه از پارکهایی که من میرم:

 

 

 

/ 3 نظر / 18 بازدید
مینا

عالیه[قلب]

پرژين

پارك سر كوچه ما هم شبيه پارك شما تو أمريكا ست.نتيجه مى گيرم خيلى تفاوت بين اينجا ى أمريكا نيست[نیشخند]