دوست داشتن

دوست داشتن از جنس چیه؟ از کجا میاد ،دست خود ماست ، دست کیه؟
یکی هست که نمیشه روش حساب کرد، ازcomitment میترسه، هم گیجه ، هم نمیدونه از زندگی چی میخواد . 3 ماه در اوج دپرشن توی برزخ تنهایی ولت کرده ،بهت دروغ گفته و
رفته سراغ یکی دیگه.ماههاست که داغونی و همه زندگیت بهم ریخته ست. ..... پس باید بشه مثل آب خوردن کنارش گذاشت دیگه نه؟ توی ذهنت کلی بدوبیراه میگی بهش مثل کاغد باطله مچاله اش میکنی :.1،2،3..سطل آشغال فراموشی رو نشونه میری.. بعد میبینی که جایی نرفته، هنوزوایساده اونجا . داره لبخند میزنه بهت...... میبینی هنوز که هنوزه چقدر دوستش داری ،لجت میگیره از خودت میگی آخه احمق چرا دوستش داری؟ ولی باز دوستش داری.
میگی اگر بخوام.. اگر واقعا بخوام. اره همش تقصیر منه که به انداز کافی نخواستم،تبریه اش میکنی.
فکر میکنی اگر عشقت به ا ندازه کافی قوی بود..هر معجزه ای میتونست اتفاق بیافته.حتی معجزه تغییر.
فکر میکنی شاید هنوز بشه ...
به معجزه اعتقاد دارین؟مرز پذیرفتن و جنگیدن کجاست؟ کجا باید دست کشید؟ تا کجاباید به خواستن ادامه داد؟

/ 5 نظر / 4 بازدید
اريک

هيچ مرزی بين اين دوتا نيست مجبورم که بجنگم همون طور که تو مجبوری که از تورنتو لذت ببری

شبنم

ترانه جون منم خوشحالم که باهات آشنا شدم... منم تورنتو هستم خانم ...در مورد پستت هم بايد بگم که من فکر ميکنم دوست داشتن جنس نداره، چون اگر داشت هيچ کس با دست کشيدن بهش نميتونست ازش بگذره و بعدش هم دوباره با دست کشيدن بهش پيش خودش ميگفت اين همون جنسيه که من با اونهمه وسواس انتخاب کردم؟ ... دوست داشتن غريبه. اگر همه همه دنيا جمع بشن و يه صدا بگن نه، تو ميگی آره... اگر همه همه بديهای عالم و بی معرفتيهای دنيا رو توی وجودش پيدا کنی بازم ميگی عيبی نداره ... عشق عجب رازيه ... به نظر من يه رازه که توی دل همه آدما هست ...شاد باشی ...شبنم

تنها در گورستان

کاش فقط زاييده ذهنم بود....کاش فقط ادبيات بود. کاش.... (مرسی که سر زدی.برای شما: )

مهيار

مرزها ساخته ذهن آدمان... اگه ذهن رو بريزيم دور..بين پذيرش و مجادله مرزی نيست..بين من و ما.. بين عشق و نفرت....بين .. و ... راستی اين روزها صدای دل کمی کوتاه نشده....؟ بياين بلندش کنيم...موافقين که!!

مهيار

ترانه جان.. از حس بلندت ممنون.. هميشه زنده دل و اميوار باشی تا بلندای زندگی سرسبزت!