آب نبات چوبی

ماشین و کارگر  برای اسباب کشی تقریبا پیدا کردم .یک نفر هم قرار شد  بیاد خونه رو نگاه کنه ببینه نصب hardwook چقدر خرج داره. دلم میخواد قبل از اسباب کشی  این کار تموم شده باشه .خیلی دوست دارم بعضی از دیوارها رو هم نمای آجر قرم کنم ببینم وقت  و پولم اجازه میده یا نه .

دیروز آب نبات چوبی میخوردم که  روکش قدیمی دندونم شکست و توی این شلوغی باید برم دندانپزشک.

دیگه اینکه خوشحالم که فردا جمعه ست ،روز چین پوشیدن . با اینکه اینجا دیگه مثل مدرسه قبلی  به لباس پوشیدن آدم کاری ندارن ولی دیگه تمایلی ندارم که وسط هفته ها جین بپوشم  برعکس پارسال.

خب فعلا همین برم موهام رو خشک کنم و بخوابم .شب خوش.

/ 0 نظر / 23 بازدید