تهران شلوغ

صبح رفتم کار روکش دندونم رو تمام کردم .ساعت چهار  هم رفتم دی سی برای کاهای مربوط به استخدام. 15 نفر دیگه هم بودن. کارمند HR در مورد شرایط کار و   بیمه و بازنشستگی و  ..توضیح داد و  در آخر مدارکمون رو کامل کردیم و تحویل دادیم. تا یک هفته دیگه   ایمیل رسمی پیشنهاد کار میفرستن و معلوم میشه که دقیقا چقدر قراره حقوق بگیرم.

توی دی سی که رانندگی میکردم یکدفعه  دلم برای تهران شلوغ تنگ شد.

/ 1 نظر / 18 بازدید
مینا

خوب دیگه رسما و شرعا دوباره شدی مال خودت تبریک می گم[تایید]