تجزیه و تحلیل

باید فکر کنم باید همه چیز رو منصفانه تجزیه تحلیل کنم باید همه چیز رو یک بار دیگه از چشم اون ببینم ، این تنها راهیه که میتونم ببخشمش و این  پرونده رو برای همیشه ببندم و بزارم کنار.... اره باید بشینم و بدون غرض و مرض فکر کنم....

/ 0 نظر / 4 بازدید