گلوم درد میکنه

در مورد وام بالاخره تصمیم گرفتم کار زیادی نمونده.

لوازم غیر ضروری رو باز هم بسته بندی کردم.

گلوم خیلی درد میکنه کاش تا فردا خوب بشم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
ریحانه

فکر کنم خونه داری میخری. خیلی مبارکه :)