فردا

هنوز دوش نگرفتم ،ساندویچهای فردا رو درست نکردم و ساعت 11:30 هست. فردا خلا ص میشم
کاش نگفته بودم  که میام  ، به هر حال برای پس دادن کارتم هم شده باید برم، راستش اصلا دوست ندارم تو meeting از همه خداحافظی کنم.
ببینم چی میشه حالا.

/ 0 نظر / 5 بازدید