طلا ق ا ی رانی

امروز صیغه  طلاق به عربی جاری شد و بلاخره گواهی طلاق اسلامیم و گرفتم. حالا باید مدارک خودم و هاچ رو ببرم دفتر  ج ف  ا ظت منافع توی و ا گشنتن.

به دوستم گفتم که 5 دقیقه زود رسیدیم. توی ماشین بمونیم؟ گفت نه زودتر از اونها بریم جاهای خوب رو بگیریم. خنده ام گرفت و وقتی که در خونه آقای محضر دار رو زدیم باید بسختی جلوی خودم رو میگرفتم تا نخندم.

آقای محضر دار اسم من رو با اسم شاهد هاچ قاطی کرده بود و اون رو به اسم کوچک من صدا کرد. توی 82 سالگی از این اشتباهات پیش میاد. من وهاچ هردو بی صدا خندیدیم. مراسم طلاق با مزه ای بود کلا.

بعدش با دوستم رفتیم کافی شاپ و قهوه یخ خوردیم و توی وینا پیاه روی کردیم و من از مرز هدف روزانه ام که 10000 قدم هست  هم گذشتم.

فردا صبح باید برم پست خانه مدارک ارزیابی شدم رو بگیرم. بعد برم دندانپزشکی برای تمام کردن کار روکش دندان. عصر هم جلسه هست توی دی سی برای قرارداد کار...

 

 

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
مصطفی کاشانیان

[لبخند]

پرژين

برات اشنايى با ادمهاى جديد و مناسب رو ارزو مى كنم