packing up

بکلی یادم رفته بود و داشتم ایمیلم رو  چک میکردم که که بتسی یادم انداخت امروز هفدهم هست.طبقه بالا مراسم خداحافظی بود .تیممون برای من و کتی که داره میره نیویورک صبحانه آماده کرده بودن  تا میتونستم دونات و ... خوردم. 

طبقه بالا هستم. دور و برم پر جعبه هست. کریس و بتسی بسته بندی وسائل رو شروع کردن. هر سال  معلمها جابجا میشن و همه چیز میره توی جعبه و سال بعد در میاد.

فعلا همین. امروز هم ثبت شد.

/ 0 نظر / 20 بازدید