برنامه سه ساله

3 سال پیش  خانم مشاور ازم پرسید در 3 سال آینده خودم رو کجا میبینم. خیلی از چیزهایی که خواسته بودم امروز تحقق پیدا کرده.

 دارم فکر میکنم   برای سه سال آینده چی میخوام ؟با زندگیم دوست دارم چکار کنم؟ اینجا ثبت میکنم . در سه سال آینده:.

I will be in a long term relationship

I will be a high qualified teacher in DCPS 

I will  have my  BCBA certificate and make lots of money by tutoring

I will travel a lot

فعلا همین . سه سال دیگه اگر زنده باشم برمیگردم اینجا و میگم کدومهاش تحقق پیدا کرده.لبخند.

 

 

/ 2 نظر / 38 بازدید
پرژين

اميدوارم به همه خواسته هات برسى

ریحانه

اینقدر خواسته هات واضح بیان شدن که من از همین الان میبینم که بهشون رسیدی.